Gallery > The Portraits

20. Orange Tiara
20. Orange Tiara
Oil on Canvas
8" x 10"
2012